Varovanje na daljavo

CENTER ZA POMOČ NA DOMU MALI PRINC

Center za pomoč na domu Mali princ (v nadaljevanju CPD Mali princ) starostnikom zagotavlja pomoč in podporo na daljavo v domačem okolju. Sodelavci v programu se trudijo biti v pomoč tako starostnikom kot svojcem, ki se zaradi hitrega življenjskega tempa znajdejo v stiski, da bi ustrezno poskrbeli za ostarele starše, svojce, prijatelje.

CPD Mali princ pomoč nudi dve socialnovarstveni storitvi socialnega servisa in sicer varovanje na daljavo na domu uporabnika imenovano Rdeča tipka in storitev spremljanja uporabnikov po nujnih opravkih in družabništva imenovanega Vitica.

Program varovanja na daljavo, RDEČA TIPKA, se izvaja 24 ur na dan, vse dni v letu. Pomoč je dosegljiva s pomočjo alarmne naprave na domu starostnika, s preprostim stiskom na »tipko« obeska. Ob tem se naprava starostnika v težavah poveže s sodelavci CPD Mali princ, ki pomagajo starostniku organizirati vse potrebno, da prejme pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je to pomoč pri priklicu nujne medicinske pomoči, ob padcu doma, slabem počutju, ko ni nikogar drugega v bližini ali samo pogovor. Program poleg nudenja pomoči ob nujnem klicu nudi še več. Sodelavci v programu s starostniki vzdržujejo redne telefonske stike prilagojene vsakemu posamezniku posebej. Tako spremljajo njihovo počutje, jih opominjajo k rednemu jemanju zdravil, za njih uredijo manjše opravke, npr. jih naročijo na zdravniški pregled, s pogovori zmanjšujejo njihovo osamljenost, spremljajo razpoloženje in zdravstveno stanje starostnika. S svojim delovanjem delujejo preventivno in razbremenjujoče tako za starostnika kot svojce.

Enkrat mesečno za uporabnike vključene v program Rdeče tipke v našem centru na Dolinski 58 a organiziramo druženje na Čajanki, ki jo vsakokrat drugače tematsko obarvamo. Čajanka nam omogoča, da uporabniki in zaposleni v programu med seboj poklepetamo, stkemo pristne odnose oziroma se »udomačimo«, kot pravita lisica in Mali princ v knjigi po kateri nosimo ime.

Dodatno pomoč pri skrbi za ostarele starše, svojce, prijatelje CPD Mali princ nadgrajuje s programom družabništva-spremljanja uporabnikov, VITICA. Starostnikom nudi na območju Obale spremstvo k zdravniku, v trgovino, na pošto, banko, pokopališče, družabništvo na domu ali na sprehodu, dvig in dostavo zdravstvenih napotnic, receptov, zdravil, …

Kdo je upravičen do vključitve v program varovanja na daljavo – Rdeča tipka in program spremljanja po nujnih opravkih Vitica

Do storitev zgoraj navedenih storitev socialnega servisa so upravičene:

  • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Kako do vključitve v program varovanja na daljavo – Rdeča tipka in program spremljanja po nujnih opravkih Vitica

Če imate željo po vključitvi v katerokoli našo storitev nas pokličite na telefonski številki:
- 05/ 66 34 583 ali 05/ 66 34 585 ali 051 357 429
- pišite na elektronski naslov: op.center@odu.si

Posredovali vam bomo osnovne informacije o storitvi, ki vas zanima in se dogovorili za obisk na domu, ker bomo dorekli vse potrebne korake za vključitev v izbrano storitev in poskrbeli za podpis pogodbe o varovanju ali dogovora o vključitvi v program Vitica.

Kontakt:
Strokovna delavka v programu
Nina Klarić mag. soc. del
Telefon: 05/ 66 34 588
Email: nina.klaric@odu.si

 

E-mail: op.center@odu.si

Spletna stran: www.cpdmaliprinc.si

 

Uradne ure:

Ponedeljek - od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
Sreda - od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
Petek - od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure