Sprejem v dom

Za sprejem v dom potrebujete:

  • prošnjo, na že pripravljenem obrazcu, ki ga samo izpolnite (* glejte kratko navodilo za izpolnjevanje prošnje za sprejem v dom), prošnja
  • mnenje vašega osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju in potrebni terapiji, ki ne sme biti starejše od meseca dni, zdr.mnenje
  • izjavo glede plačila stroškov bivanja s strani tretje osebe, izjava
  • pooblastilo tretji osebi za urejanje institucionalnega varstva oz. odločbo pristojnega CSD o postavitvi skrbnika za poseben primer, pooblastilo.
(*) Kratko navodilo za izpolnjevanje prošnje za sprejem v dom:

Označite, ali vlagate prošnjo za sprejem ali premestitev.
V prvem delu - UPORABNIK - vpišite oziroma izpolnite vse zahtevane podatke.
V drugem delu - ZAKONITI ZASTOPNIK OZ. POOBLAŠČENEC - navedite podatke vašega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, ki ste ga pooblastili, da vas zastopa v postopku sprejema. Če zakonitega zastopnika ali pooblaščenca nimate, ta del pustite prazen.
V tretjem delu - KONTAKTNA OSEBA - navedite kontaktno osebo, ki si jo sami izberete.
V četrtem delu - MESEČNI DOHODKI UPORABNIKA IN PLAČILO STORITVE - navedite podatke o vaših prejemkih in označite, kdo bo storitev plačeval. Če bo (do)plačnik, mora podpisati izjavo o doplačilu tretje osebe. Če nameravate zaprositi za oprostitev plačila na pristojnem centru za socilano delo, to označite.
V petem delu - STORITVE - navedite, zakaj potrebujete storitve izvajalca in ostale podatke.

K prošnji priložite veljavne zahtevane dokumente. Podlaga za namestitev na varovani oddelek je mnenje specialista psihiatra, da je namestitev na varovani oddelek potrebna.
Prošnjo mora lastnoročno podpisati uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik.

 

 

Kontakt

Sintija Munđar , mag. soc. del.
T: 05 665 97 44 | 041 665 495
E: sintija.mundar@odu.si

POVPRAŠEVANJE

 

 

Uradne ure:

Ponedeljek - od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
Sreda - od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
Petek - od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure