Novice

JUN
23
2020

OTVORITEV VSTOPNO INFORMACIJSKE TOČKE

PROJEKT SKUPAJ ZA STAREJŠE V MESTNI OBČINI KOPER - OTVORITEV VSTOPNO INFORMACIJSKE TOČKE

 

Projekt Skupaj za starejše v Mestni občini Koper je bil uspešen na javnem razpisu za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« (v nadaljevanju razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 14. 6. 2019 (Ur. l. RS, št. 38/2019).

 

Ministrstvo za zdravje je v lanskem letu objavilo Javni razpis za izbor operacij preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Prijavitelj, Obalni dom upokojencev Koper – Casa  costiera del pensionato Capodistria, je skupaj s konzorcijskimi partnerji, in sicer Zdravstvenim domom Koper, Lekarno San Simon, d. o. o., Mestno občino Koper, Centrom za socialno delo Južna Primorska in Zvezo društev upokojencev Mestne občine Koper, bil pri prijavi uspešen in tako jeseni 2019 pričel z izvajanjem projekta Skupaj za starejše v Mestni občini Koper. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. Integrirana oskrba je koordinirana, povezana in celostna. Pri integrirani dolgotrajni oskrbi koordinirano in povezano sodelujejo razni izvajalci, ki zaposlujejo različne profile zdravstvenega in socialnega varstva. V integrirani oskrbi sodelujejo formalni in neformalni oskrbovalci kot enakovredni partnerji. Skupna vrednost projekta znaša  2.633.076,00 evrov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija z Evropskega socialnega sklada.

 

V času trajanja projekta, tj. do 30. 6. 2022, se občanom Mestne občine Koper, starejšim od 65 let, ki bodo upravičeni do storitev, zagotovi dostop do le-teh, s ciljem krepitve možnosti, da kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje samostojni. Na ta način izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe. Storitve so za čas trajanja projekta brezplačne. Storitve izvajajo izvajalci formalne oskrbe, ki skupaj tvorijo tim integrirane oskrbe (bolničar negovalec, tehnik zdravstvene nege, diplomirana medicinska sestra, diplomirani fizioterapevt, diplomirani delovni terapevt, diplomirani socialni delavec, magister kineziologije, klinični dietetik in psiholog). Izvajalci sodelujejo tudi z magistrom farmacije, diplomirano medicinsko sestro v patronažni dejavnosti in timom družinske medicine na primarni ravni.

 

V okviru projektnih aktivnosti bo v torek, 23. 6. 2020, Obalni dom upokojencev Koper – Casa  costiera del pensionato Capodistria otvoril Vstopno informacijsko točko (VIT), kjer bodo posamezniki lahko oddali vlogo za oceno upravičenosti. Na Vstopno informacijski točki bodo strokovni delavci prav tako na voljo za vse informacije glede pogojev in možnosti vključitve. Vstopno informacijska točka se bo nahajala v prostorih Gerontološkega centra Koper, na Dolinski cesti 58 A, v Kopru. Uradne ure bodo od ponedeljka do petka od 08.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure, v sredo do 17.00 ure.

Fotogalerija