Novice

SEP
21
2018

ČEZMEJNA TISKOVNA KONFERENCA V OKVIRU PROJEKTA CROSSCARE

V petek, 28. septembra bo v dvorani Predonzani palače Dežele Furlanije - Julijske krajine, Ulica Orologio 1, Trst ob 10. uri potekala tiskovna konferenca projekta CrossCare, ki poteka v okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020. Tema srečanja bo čezmejni dogovor, s katerim bo v duhu medinstitucionalnega skupnega načrtovanja preizkušen novi model oskrbe starostnikov in njihovih svojcev. Trenutni rezultat projekta CrossCare je več kot 400 usposobljenih izvajalcev in 9 gerontoloških storitvenih centrov za starostnike in njihove svojce, ustanovljenih v domovih za starejše občane, ki so udeleženi v projektu med Furlanijo - Julijsko krajino, Venetom in Slovenijo, in so odprti tudi za širšo javnost. Cilj je skupen, in sicer spodbujanje individualne, globalne in trajne oskrbe tako na deželni kot na čezmejni ravni ter čezmejna prenova sistema socialnega varstva z vidika aktivnega staranja.

Projekt “CrossCare. Approccio integrato transfrontaliero nella cura dell’anziano - Čezmejni celostni pristop k oskrbi starih” se je porodil v želji po oblikovanju skupnih odgovorov na postopno staranje prebivalstva, do katerega prihaja tako v Sloveniji kot v Italiji. Po predstavitvi projekta s strani Anne La Diega, podpredsednice in odgovorne osebe domov za starejše občane Cooperativa sociale Itaca, bo Daniele Dal Ben, direktor doma starejših občanov Giuseppe Francescon, predstavil čezmejni dogovor, Cinzia Canali iz fundacije Zancan bo predstavila rezultate testne faze projekta, Miha Kranjc iz Deosa pa rezultate usposabljanja.

Med drugimi dejavnostmi je bilo v okviru projekta CrossCare predvideno usposabljanje 290 izvajalcev oskrbe starejših na vrsti čezmejnih tečajev. Ta cilj je bil močno presežen, saj se je v Furlaniji - Julijski krajini, Venetu in Sloveniji več kot 400 oseb udeležilo tečajev usposabljanja po metodi Gentlecare (Itaca), Validation (Itis), bazalne stimulacije (Obalni dom upokojencev Koper) in usposabljanja koordinatorjev oskrbe (vsi partnerji).

Ustanovljeni so bili gerontološki storitveni centri za starostnike in njihove svojce v udeleženih domovih za starejše občane, katerih namen je preko koordinatorja oskrbe in nudenja raznolikih storitev zmanjšati potrebo po institucionalnem varstvu ter omogočiti osebno, globalno in trajno oskrbo starostnikov v domačem okolju.

Tiskovne konference se lahko udeležite ob predhodni najavi na povezavi: http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/iscrizione.asp?evento=12162 .