Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja je v PDF obliki, v tiskani obliki pa je dostopen v tajništvu Obalnega doma upokojencev Koper - Casa costiera del pensionato Capodistria.