TVU - JUTRANJA TELOVADBA ZA BOLJŠE POČUTJE

V okviru slovenske akcije Teden vseživljenjskega učenja smo v domu organizirali skupaj z Ljudsko univerzo Koper - Jutranjo telovadbo za boljše počutje, za vse stanovalce, ki so jim tovrstne akcije izziv. Udeležba je bila velika in prav tako veliko je bilo zadovoljstvo nad vajami in vaditeljico Bernardo Habe.

VSI ALBUMI