Novice

MAR
27
2018

METODA VALIDACIJE

V sklopu projekta CrossCare (Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020) se v Obalnem domu upokojencev Koper izvaja cikel izobraževanj o inovativnih pristopih dela z osebami iz demenco. V marcu tako gostimo certificirane predavatelje metode "Validacija" tržaškega doma za starejše ITIS - Azienda pubblica di servizi alla persona. Skupina 40 udeležencev je z navdušenjem sodelovala na dvodnevnem izobraževanju, ki je potekalo 7. in 14. marca 2018. V sredo, 28. marca pa se prične izobraževanje še za drugo skupino. Udeleženci se tekom izobraževanja preko praktičnih primerov in igre vlog spoznajo z fazami bolezni ter ustreznimi pristopi, ki temeljijo na empatiji in presegajo komunikacijske prepreke ter stremijo k večanju občutka lastne vrednosti pri osebi z demenco. Poleg zaposlenih Obalnega doma upokojencev Koper so se izobraževanja udeležili tudi zaposleni projektnih partnerjev, zato je izobraževanje potekalo dvojezično (ITA-SLO). Izobraževanje je poželo veliko odobravanja, med drugim so udeleženci anonimno podali naslednje komentarje:

- "Zelo zelo dobro predavanje - predstavitev. Najbolj zanimivo podajanje snovi do sedaj. Hvala."

- "Predavatelja sta bila čudovit, na intenziven in zanimiv način sta predstavila metodo Validacije, prvič sem na predavanju videla igor posameznih faz demence, kar se mi zdi osnova, da bi lažje razumeli, kaj se dogaja s starostnikom. Hvala."

- "Vse pohvale. Predavanje je bilo zelo zanimivo in koristno. Predavatelji, vse pohvale, enkratni ste."

- "Eno najboljših predavanj do zdaj. Complimenti!!!"