Novice

JUN
11
2018

Izobraževanje - BAZALNA STIMULACIJA

Bazalna stimulacija je bila razvita v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji na področju specialne pedagogike. Koncept deluje po principu zavestnega in ustvarjalnega spodbujanja čutov. Gre za stimuliranje občutja lastnega telesa. Na ta način dobi človek večji občutek za sebe, neprijetne občutke pa je mogoče na ta način odpraviti. Človek občuti dogodek ali proces, ki ga spremeni v bolnika, kot travmatičen šok, kot agresiven poseg, kot počasi napredujoč proces propadanja. Proces propadanja in funkcijske izgube pogosto spremenijo pri bolniku identiteto lastnega telesa. Če človek v svojem telesu ni več doma, če mu le-to postane tuje, če ga ogroža, potem to privede do izgube njegove osebne integritete. Tradicionalni negovalni ukrepi se posvečajo zlasti »motenim« delom telesa, manj pa poskrbijo, da bi ti ukrepi ohranjali celovitost psihe in telesa. Osrednji cilj bazalne stimulacije je izboljšati kakovost nege pri osebah z demenco, pri težje in težko duševno prizadetih osebah. Negovalno osebje s pomočjo bazalne stimulacije podpre proces aktivnega zdravljenja, v katerem skušamo osebi z demenco, duševno prizadetemu ali bolnemu človeku ponuditi take senzorične dražljaje, ki ustrezajo njihovemu vsakokratnemu počutju. Na osnovi poznavanja nege, ki temelji na bazalni stimulaciji, želimo doseči razumljivost in sprejetost teh raznolikih dotikov. Oseba naj ne bi več občutila dotik kot poseg ali napad, temveč kot navezovanje stika drugega človeka. Bazalna stimulacija ponudi posamezniku ustrezno orientacija, s pomočjo katerih se lahko nekoliko odprejo in vzpostavijo odnos do resničnosti, ki jih obdaja. S tridnevnim izobraževanjem v okviru projekta Crosscare smo pričeli danes, udeležujejo pa se ga zaposleni družbe DEOS, d.d. ter zaposleni Obalnega doma upokojencev Koper.